Rep/Service

Montage av kontrollpanel – ställverk

Urmakarbänk för felsökning etc.

Montagebänk. Digitalisering av Roco 110 lok, föregås av körkontroll och just, samt rengöring.

Kontrollpanel till min anläggning. Jag bygger efter dina önskemål och överenskommet pris.

Kul ombyggnad om fantasin får skena. Iore till Diore dvs. Diesel-iore. Roco-bas och Rivarossi-kåpa.

Verkstad med den mesta utrusning som behövs.

Urfräsning i äldre ROCO el-loksram för plats av decoder. Även äldre ångloks-modeller utföres.

Färdigt, förutom elanslutning. Loken är rengjorda och iordningställda vad gäller drivlina och kretskort för att kunna fungera optimalt som digitalt lok.

Andra sidans kontrollpanel med intregrerad strömmatning till spår-systemet typ gemensam 0-skena och hög + – låg +. Bangården är analog, övriga anläggningen är digital.

Rörigt