MJ-Lokverkstan

070 - 378 80 09

   

Image description

Marinelektrikern

0176 - 409 33

   

Image description

Montage av kontrollpanel - ställverk

Image description

Urmakarbänk för felsökning etc.

Image description

Montagebänk. Digitalisering av Roco 110 lok, föregås av körkontroll och just, samt rengöring.

Image description

Kontrollpanel till min anläggning. Jag bygger efter dina önskemål och överenskommet pris.

Image description

Kul ombyggnad om fantasin får skena. Iore till Diore dvs. Diesel-iore. Roco-bas och Rivarossi-kåpa.

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description

Verkstad med den mesta utrusning som behövs.

Image description

Urfräsning i äldre ROCO el-loksram för plats av decoder. Även äldre ångloks-modeller utföres.

Image description

Färdigt, förutom elanslutning. Loken är rengjorda och iordningställda vad gäller drivlina och kretskort för att kunna fungera optimalt som digitalt lok.

Image description

Andra sidans kontrollpanel med intregrerad strömmatning till spår-systemet typ gemensam 0-skena och hög + - låg +. Bangården är analog, övriga anläggningen är digital.

Image description

Rörigt

Image description
Image description
Image description
Image description