MJ-Lokverkstan

070 - 378 80 09

   

Image description

Marinelektrikern

0176 - 409 33

   

Marinelektriskt

Marinelektriskt


Marinelektrikerns traditionella sysselsättning är att konstruera och bygga elsystem till fartyg och båtar.

Jag utför även konsultation samt besiktning av befintliga anläggningar.

Bilden visar elpanel för 240V AC 12V DC avsedd för segelbåt i storlek 30-35 fot.

Välkommen med dina frågorImage description